Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za IV kwartał 2009 roku.

Dochody (w zł)

Plan

Wykonanie

%
wykonania

Dochody bieżące

487.475,00

501.408,03

102,86

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 2900
wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt

378.975,00

392.992,50

103.70

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 2900
składki członkowskie gmin

27.500,00

26.808,00

97,48

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

§ 0730
wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zaldadu Usług Wodnych w Koninie

80.000,00

80.000,00

100,00

758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

 

1.000,00

1.607,53

160, 75

§ 0920
odsetki od środków na ! rachunkach bankowych

1.000,00

857,53

 

§ 0970
wpłaty z rozliczeń z lat 1 ubiegłych

0.00

750.00

 

Dochody majątkowe

4.807.502,00

4.280.696,92

89,04

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6659
Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu

4.807.502,00

4.280.696,92

89,04

Dochody ogółem

5.294.977,00

4.782.104,95

90,31

Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za IV kwartał 2009 roku.

Wydatki ( w zł )

Plan

Wykonanie

%
wykonania

Wydatki bieżące

519.675,00

339.980,89

65,42

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

381.975,00

237.398,42

62,15

§ 3020

200,00

0,00

 

§ 3030

300.00

158,00

 

§ 4010

208.959,00

134.362,69

 

§ 4040

2.210,00

2.207,50

 

§ 4110

35.000,00

21.508,11

 

§ 4120

6.000,00

3.051.03

 

§ 4170

38.250,00

36.433,50

 

§ 4210

23.590,00

17.693.10

 

§ 4280

200.00

0.00

 

§ 4300

29.865,00

7.178.32

 

§ 4350

600,00

0,00

 

§ 4360

1.300,00

1.278.96

 

§ 4370

1.000,00

558,29

 

§ 4380

4.500,00

0,00

 

§ 4410

9.000,00

6.519.31

 

§ 4420

3.000,00

116,13

 

§ 4430

333,00

51,00

 

§ 4440

2.168,00

2.166.78

 

§ 4700

4.000.00

345.00

 

§ 4740

2.500.00

0.00

 

§ 4750

9.000.00

3.770,70

 

750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

 

131.700,00

102.582,47

77,89

§ 3030

55.500,00

41.408,31

 

§ 4010

18.500.00

18.240.00

 

§ 4110

3.500.00

3.303,84

 

§ 4120

600,00

508,13

 

§ 4170

29.800,00

28.974.41

 

§ 4210

1.000,00

544,26

 

§ 4300

13.299,00

6.323,19

 

§ 4390

1.000,00

0,00

 

§ 4410

2.000.00

0,00

 

§ 4430

3.000,00

1.000,00

 

§ 4440

501.00

500,02

 

§ 4750

3.000,00

1.780,31

 

758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

 

6.000,00

0,00

0,00

§ 4810

6.000,00

0.00

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

4.932.502,00

3.966.175,89

80,41

010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

4.932.502,00

3.966.175,89

80,41

§ 6059

4.932.502.00

3.966.175.89

 

Ogółem wydatki

5.452.177,00

4.306.156,78

78,98

Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2009 r - IV kwartał 2009 roku .

Wyszczególnienie

Plan na 2009 rok
( po zmianach)

Wykonanie za IV kw 2009 r

Wskaźnik %

Dochody

5.294.977,00

4.782.104,95

90,31

Wydatki

5.452.177,00

4.306.156,78

78,98

Nadwyżka/Deficyt

- 54.521,77

475.948,17

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za IV kwartał 2009 roku

Dział

Dochody

Wydatki

Plan na 2009r
( po zmianach)

Wykonanie za
IV kw 2009 roku

%
wykonania

Plan na 2009r
(po zmianach)

Wykonanie za
IV kw 2009 roku

%
wykonania

010

5.186.477,00

4.673.689.42

90,11

5.314.477,00

4.203.574,13

79.10

750

27.500,00

26.808.00

97.48

131.700,00

102.582.47

77.89

756

80.000.00

80.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

758

1.000.00

1.607.53

160,75

6.000,00

0.00

0.00

Razem

5.294.977,00

4.782.104,95

90,31

5.452.177,00

4.306.156,78

78,98

Poprawiony (piątek, 31 grudnia 2010 00:56)