Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Organy, osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Prawo wewnętrzne
Inne
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Uchwała Nr 007.2. 2012

Uchwała Nr 007.2. 2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 007.2.2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku.

w złotych
Lp. Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok
1. Dochody ogółem, w tym: 156 850 161 251 165 013 165 013
a dochody bieżące 156 850 161 251 165 013 165 013
b dochody majatkowe 0 0 0 0
2. Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) , w tym: 156 850 161 251 165 013 165 013
a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 110 73 913 75 761 75 761
b związane z funkcjonowaniem organów JST 155 367 159 251 163 232 163 232
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu) ( 1-2) 0 0 0 0
4. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art..217 ufp w tym: 0 0 0 0
a nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art..217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 0 0 0 0
5. Środki do dyspozycji 0 0 0 0
6. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe 0 0 0 0
7. Wydatki majątkowe, w tym: 0 0 0 0
8. Wynik finansowy budżetu 0 0 0 0
9 Wydatki bieżace 156 850 161 251 165 013 165 013
10 Wydatki ogółem 156 850 161 251 165 013 165 013
11 Wynik budżetu 0 0 0 0

Poprawiony (wtorek, 24 stycznia 2012 01:02)