Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Wiadomość
  • Polityka prywatności cookies

    Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

    Zobacz dyrektywę prywatności

Witamy

W trosce o lepszą obsługę ludności

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest dobrowolną i samorządną organizacją zrzeszającą 15 gmin z terenu powiatu konińskiego, tureckiego oraz kolskiego powołaną w październiku 1992 r. z inicjatywy zainteresowanych gmin, w celu wspólnego prowadzenia działalności na polu eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, studni publicznych oraz zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnych, gwarantujących dostawę do odbiorców odpowiedniej ilości i jakości wody oraz odbiorów i odprowadzenie oczyszczanych ścieków.

Początkowo działalność gospodarczą Związku prowadził Zakład Usług Wodnych stworzony jako komunalny zakład Finanseowy. Forma ta stanowiła do stycznia 1997 r. tj. do wejścia w życie ustawy o gospodarce komunalnej, jedyną dopuszczalną formę prowadzenia działalności przez związki komunalne.

Zaistniała sytuacja, a także ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, stworzyły warunki do wprowadzenia w dziedzinie gospodarki komunalnej nowych struktur gospodarczych w postaci spółek prawa handlowego. Dlatego też Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjęło w czerwcu 1997 r. uchwałę w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu Finanseowego w jednoosobową spółkę Związku.

W dniu 22 grudnia 1997 r. Zarząd Związku wykonując uchwałę Zgromadzenia zawiązał jednoosobową spółkę pod firmą Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie, która z dniem 1 lutego 1998 r. uzyskała osobowość prawną.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania i uzdatniania wody oraz odbioru, transportu i oczyszczania ścieków poprzez wykorzystanie przekazanych do eksploatacji przez gminy będące członkami Związku urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej. Obok wymienionej działalności Spółka prowadzi działalność inwestycyjną, w tym powiernictwo inwestycyjne oraz usługi w zakresie projektowania obiektów, urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonywanie robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zrzutu i oczyszczania ścieków, a także wydawanie warunków oraz uzgadnianie projektów budowlanych w zakresie działalności Spółki.

Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie jest dziś największym na terenie wiejskich powiatów: konińskiego, tureckiego i kolskiego, producentem i dostawcą wody a także odbiorcą ścieków. Zakład prowadzi eksploatację 60 wodociągów oraz 4 oczyszcalni ścieków, obsługując ok. 22 tys. odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

Obsługujemy:

Powiat koniński:
konin- gmina Stare Miasto
- gmina Rzgów
- gmina Kramsk
- gmina i miasto Golina
- gmina Krzymów
- gmina Wilczyn
Powiat Kolski:
kolo
- gmina Chodów
- gmina Grzegorzew
- gmina Kłodawa
- gmina i miasto Przedecz
Powiat Turek:
turek- gmina Turek
- gmina Kawęczyn
- gmina i miasto Dobra

Wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzonej działalności oraz specjalistyczny sprzęt i urządzenia Zakładu Usług Wodnych pozwalają na zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu usług świadczonych przez Spółkę.